Repræsentantskab


HICs øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentanter til repræsentantskabet udpeges af hver enkelt forening eller organisation, der senest 30 dage inden Repræsentantskabsmødet ved formanden eller leder af organisationen skriftligt meddeler Forretningsudvalget (FU), hvilken eller hvilke repræsentanter den enkelte forening eller organisation deltager med. Det påhviler den enkelte forening eller organisation at dokumentere sin brug af HIC.

Forretningsudvalget kan afvise en givet forenings- eller organisations deltagelse jvf. vedtægterne om deltagelse $3.1, $3.2 og $3.3, hvilket begrundes. Såfremt den enkelte forening eller organisation er uenig i Forretningsudvalgets afgørelse kan afgørelsen forelægges førstkommende repræsentantskab.

Senest 21 dage inden afholdelse af Repræsentantskabsmøde udsender FU skriftligt til alle tilmeldte, hvem der er tilmeldt til Repræsentantskabsmødet.

Det påhviler den enkelte forening eller organisation at udnytte sin ret for deltagelse ved Repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabet udgøres af brugere og tilknyttede til HIC.
Brugere og tilknyttede til hallen betegnes som A, B eller C brugere som defineret i vedtægterne §3.1, §3.2 og §3.3.

Det er ikke tilladt for samme forening eller samme organisation at være både A, B eller C bruger.

Ret til deltagelse og stemmeret er som følgende:

A brugere, der bruger centret mere end 3 timer ugentligt (2 repræsentanter til repræsentantskabet):
 • Hørning Puls
 • Håndbold
 • Badminton
 • Fodbold
 • Floorball
 • Bordtennis
 • Ældresagen

B brugere – der bruger centret mere end 50 timer årligt (1 repræsentant til repræsentantskabet):
 • Hørning Idrætsforening (HIF)
 • Skanderborg Karate Akademi
 • Hørning Hockey Klub
 • Hørning Tennisklub

C brugere – interessenter (møderet men ikke stemmeret)
 • Organiserede og godkendte foreninger i Skanderborg kommune med postnummer 8362, bl.a. svømning og tennis
 • FU medlemmer
 • Suppleanter til FU
 • HICs fastansatte personale med minimum 20 timer ugentligt arbejdstid
 • Personer opstillet af en forening til FU udover deltagere nævnt overstående.
 • Foreninger i Hørning, der skriftligt har ansøgt om fast tid i hallerne, men som grundet mangel på disponeret tid ikke har fået tilgodeset sine ønsker. Skyldes afvisning af tid, at foreningens aktiviteter ligger uden for HIC’s tilbudsmuligheder eller formålsparagraf, giver dette ikke ret til fremmøde ved repræsentant
 • Skoler og institutioner, der gør brug af HIC’s faciliteter:
 • Højboskolen
 • Bakkeskolen
 • Hørning Skolen
 • Hørning Juniorklub
 • Børnehuset Rosenvænget
 • Toftelunden
 • SFO Højbo
 • Dagplejen
 • Skanderborg Hørning Produktionsskole
 • Efterskolen Ådalen
 • Hørning IF Svømning
Se i øvrigt Hørning Idrætscenters vedtægter §3 specificering af proces for valgbarhed om møderet
Åbningstider

Idrætscenteret
Mandag-Torsdag : 08:00-22.00
Fredag : 08.00-20.00
Lørdag/Søndag : Se vores facebook-side for de aktuelle åbningstider

Café Sejr
Mandag-Torsdag : 12:00-22.00
Fredag : 12:00-20:00
Lørdag/Søndag : Se vores facebook-side for de aktuelle åbningstider

Bemærk at HIC og Cafe Sejr kan have ændrede åbningstider i forbindelse med stævner, arrangementer og ferier - Se vores Facebook-side for at se de aktuelle åbningstider hver uge

Hørning Idrætscenter | Toftevej 53 | 8362 Hørning | Tlf.: 86 92 20 20 | Rune.bjerregaard@skanderborg.dk