Velkommen til Hørning Idrætscenter 

Det SKER i Hørning Idrætscenter


Klik her og se dagens aktviteter 

Idrætscenterets foreningsfolder
 

Bliv reklame sponsor i Hørning IdrætscenterHørning Idrætscenter vil i fremtiden være eneudbyder af faste reklamepladser i idrætscentret. Læs mere

 

Helhedsplanen


 
Vision, mission og realisering af udvidelsen

 

STØT udviklingen af IdrætscenteretKøb dit eget navneskilt i hallen
Læs mere

NYHEDER


Centerchef i Hørning Idrætscenter 07-04-2018
Hørning Hallen er blevet til Hørning Idrætscenter og består i dag af flere haller med et stor aktivitetsniveau, som bl.a. skyldes en positiv udvikling i Hørning og hos vores mange foreninger. En glædelig udvikling, som ikke ser ud til at stoppe, hvilket også betyder, at idrætscenter igen mangler faciliteter og skal udvikle sig yderligere i de kommende år.

Hørning Idrætscenter har derfor ansat en centerchef, som allerede fra 1. maj vil støtte vores nuværende personale i de mange opgaver, som skal løses for, at centrets faciliteter fungerer til glæde for alle.

Den nye centerchef bliver Henrik Skjøtt, som er opvokset og bor i Hørning. Henrik kommer fra Dansk Supermarked og Starbucks, hvilket gerne skal styrke centrets kommercielle aktiviteter. Kombinationen med vores nuværende erfarne og dygtige medarbejdere samt Henriks nye syn på centrets muligheder, vil uden tvivl blive positivt for centrets fremtid og skabe nye aktiviteter.

Vi ønsker Henrik Skjøtt velkommen som en del af Hørning Idrætscenter.


Mellembygning
Det er nu blevet muligt at komme tørskoet til Puls Arena via området ved Sportscaféen.
Der vil i april måned bliver arbejde på færdiggørelse af trappeforbindelsen fra mellembygningen og til parterreområdet.
Det betyder, at indgangen til parterren ved toiletter vil være lukket og man skal benytte indgangen fra gavlen.
Adgangsforholdene bliver bedre – der går lige lidt endnu.
 
Omklædning og toiletter
Hørning Idrætscenter arbejder på færdiggørelse af det område i parterren, som har været spærret af siden opførelse af bygningen Puls Arena.
Der skal etableres to større omklædningsrum og flere toiletter med bad til glæde for alle vores brugere af centret.
Vi håber, at der snarest kan findes håndværkere til gennemførelse af arbejdet og så vi allerede til efteråret kan åbne op for flere faciliteter.
 
Udvikling af Hørning Idrætscenter
Der er ingen i Hørning, som er i tvivl om, at der sker noget i byen og faciliteterne for motions- og idrætslivet er begrænset, selvom Hørning Idrætscenter er blevet lidt større, så er der fortsat kæmpe problemer med manglende plads til udfoldelse.
Derfor skal vi alle fortsat arbejde på muligheder for etablering af flere faciliteter til kultur og idræt ved Hørning Idrætscenter.
Der skal ligges et stort arbejde for at skabe bedre og flere faciliteter – kan du bidrage eller har lyst til at skabe aktiviteter, som kan skabe økonomiske midler til opførelse af flere faciliteter, så er du meget velkommen til at kontakte Forretningsudvalget og centrets personale.
Der er altid brug for nye kræfter, som vil hjælpe med at gøre vores by og center endnu bedre.
Mellembygning – midlertidig adgangsvej 23-10-2017
Byggeriet, så man kan gå tør skoet mellem Hørning Idrætscenters faciliteter, starter i november og er færdig i foråret 2018.

Færch & Co fra Solbjerg udfører arbejdet og som kendt støtte i lokale foreninger, så vi glæder os til samarbejdet.

Forberedelserne er påbegyndt, da vi har etableret en midlertidig mellemgang, så man kan ikke gå udvendigt mellem hallerne. Dette vil man heller ikke kunne i fremtiden. Så den fremtidige trafik til og fra boldbaner m.v. skal ske langs med Højboskolen eller brandvejen ved Børneuniverset.
Adgangsforholdene til parterren og hallen, PULS Arena, vil i perioden blive besværlig, men vi håber alle har forståelse for situationen og glæder sig til foråret, hvor forholdene vil blive bedre.


 


 
Hørning Idrætscenter | Toftevej 53 | 8362 Hørning | Tlf.: 86 92 20 20