Flexrum


Flexrummet er af flere aktivitetsrum i Parterreren, hvor der er plads til kreativitet og udfoldelse med alle mulige tiltag og aktiviteter.
Der er udsigt til områdets udvendige boldbaner, herunder kunststofbane.


 
Hørning Idrætscenter | Toftevej 53 | 8362 Hørning | Tlf.: 86 92 20 20