Historie


Her får du Hørning Hallens historie skrevet november 2014 af Halinspektør Lars Aaman. Lars har været halinspektør i Hørning Hallen siden 1. september 1985, og han har skrevet historien udfra hukommelse, avisudklip og billedmateriale.

Pr. 1. oktober 2014 har Hørning Hallen, pga den nært forstående udbygning, skiftet navn til Hørning Idrætscenter.


Allerede før 1966 blev der snakket meget og længe om en Idrætshal i den daværende Hørning kommune.

Hørning Håndværker og Borgerforening mente i februar 1966, at noget måtte ske, hvorfor de indkaldte til møde om, hvorledes man kom videre efter den seneste tids halsnak. Og således gik snakken både politiks og i folkemund indtil 1969, hvor man bl.a. fik udgivet en HAL-AVISEN, der skulle sparke indsamlingen i gang. Man havde et ganske fint slogan. ”Støt sporten-giv et bidrag-spar i skat”

 
På forsiden af HAL-AVISEN kunne man bl.a. læse følgende: ” Sammenholdet i by og egn skal stå sin prøve til fordel for den planlagte Hørning-hal.
Det er et stort projekt, der kræver mange penge, og der må vises offervilje, men som tingene har udviklet sig i den seneste tid, synes der afgjort at være grobund for en hal dækkende hele egnen. Behovet for en hal er meget stort, og der må for alvor sættes ind på arbejdet.”

Det dækker vel i og for sig det behov der er i dag for en udvidelse. Hvem kunne vide at selv samme ord fra 1969, ganske fint beskriver, det der skal til i 2014 for at udvidelsen af Hørning Idrætscenter i bliver en realitet.
Læs HAL-AVISEN fra 1969 KLIK HER.

Det store mål i 1969 var at indsamle 150.000 kr. Pengene skulle komme ind ved husstandsindsamling, samt div. aktiviteter, hvor overskuddet gik til hal byggeriet. Her kan bl.a. nævnes de navnkundige fester i Tromlehuset, kommunens vej og park afdelings lager, der blev ryddet til festerne. Eller hvem husker ikke Andespil på kroen. Aktiviteterne var mange og iderige.

Indsamlingen gik over al forventning i startet, allerede i marts 1969 skænker Kommunen grund til hallen, og ved udgangen af april 1969 havde man indsamlet 45.055 kr. Hvorfor man valgte at opfører en ”indsamlingsbarometer” ved stationsbygningen, så byens borgere kunne følge med.
Tiden gik og der blev kæmpet bravt både med indsamling og på den politiske front.

I 1971 blev 7 personer der var involveret i forhandlingerne om hallens tilblivelse bl.a. spurgt om følgende: ” Skal vi have en Hørning-hal”. Resultatet var at politikerne, var lidt vage i deres svar, ”det skal vi vel”, hvorimod idrætsfolkenes svar var, ”ja det er ikke et spørgsmål, om vi skal have en hal, men om hvornår vi skal ha’ den.” En enkelt der sad i skolekommissionen svarede, ” ja hvis der er behov for det”. Den sidste udtalelse må siges at være lidt ud af trit med de faktiske skrigende behov der var.

Medio 1971 havde Hørning Hallen en egen kapital på 570.000 kr., og man var nu rykket endnu tættere på det første spadestik.
Der skulle dog gå lidt mere end et år, før man kunne gå i gang med byggeriet. Den 23.6.1972 blev det afgjort hvem der skulle stå for byggeriet og hvad prisen blev.

 
Murerarbejdet kr.    916.887
Tømrerarbejdet kr.    599.150
Gulvarbejdet kr.      14.950
Snedkerarbejdet kr.    110.920
Glasarbejdet kr.      42.000
Blikkenslagerarbejdet kr.        9.740
Smedearbejdet kr.      41.267
El-arbejdet kr.    132.967
Malerarbejdet kr.      47.049
VVS-arbejdet kr.    137.581
Samlet kr. 2.052.511

Således blev det første spadestik taget den 27.9.1972 kl. 7.30 med en sprit ny spade til den formidable pris af 46,85 kr. minus fradraget af 15 % i anledning af formålet. Ja man sparede hvor man kunne.

Dog måtte man sidst i 1972 i gang med endnu en indsamling på 150.000 kr., der skulle dække etablering af cafeteriet og møblering af de forskellige mødelokaler.
Den samlede anskaffelsessum blev på 2,9 millioner kr.
Og man kan ikke sige der blev ruttet med pengene, da alle der deltog i rejsegildet den 14.8.1973, selv betalte af egen lomme, selv borgmesteren afleverede en check på 200 kr.
Borgmester Svend Borgbjerg der holdt tale fremhævede det store læs, der er trukket gennem årene af initiativtagerne. Og sagde desuden: ”Vi havde store problemer i min ungdomstid, men det er dog ikke noget sammenlignet med i dag. Vi lever i et velfærdssamfund, hvor frihed er blevet en væsentlig del af vor tilværelse. Jeg håber den rette ånd må blive fremherskende i Hørning-Hallen.”

21.10.1973 blev det første timefordelingsmøde afholdt, og behovet for Hallen var tydeligt, samtlige timer fra 16-midnat i hverdagene blev belagt, desuden var der ikke megen tid tilbage lørdag og søndag når alle turneringskampe var lagt ind.

Endelig kom dagen for indvielsen som blev holdt den 1. og 2. december 1973, 200 glade børn og unge tog Hørning Hallen i brug i overværelse af 500 publikummer.

Behovet for en hal havde været meget stort, og der gik ikke længe før behovet for mere plads meldte sig. Således måtte Hørning Bordtennis Klub træne bag et stort klæde i det sydvestlige hjørne af hallen, mens der blev trænet håndbold. En situation som ikke kunne holde i længden. Hvorfor man i 1979 planlagde en udvidelse der skulle rumme et lokale til bordtennis samt møde/klublokale og depotrum.

Byggeriet stod færdig i 1980. Der var bare lige den hage ved det, at der ikke forelå en byggetilladelse. Hallens bestyrelse havde helt sikkert kalkkuleret med, at det var lettere at få tilgivelse end lov af Hørning Kommune. Det endte da også med tilgivelse.

I midt 80’erne meldte behovet for mere plads sig igen. Samtidigt manglede Højboskolen også plads til idræt. Hørning Hallen ønskede sig en ekstra hal som skolen så kunne bruge, Højboskolen hældte mere til en gymnastiksal de selv havde fuld råderet over. Diskussionerne og meningerne var der mange af, og det hele mundede ud i en gymnastiksal som i bund og grund kom til at koste det samme som en ekstra hal.
De efter følgende mange år var der utroligt mange tiltag, for at bygge en ekstra hal, men hver gang måtte man sande, at det var svært at overbevise politikerne om det reelle behov.

I 1995 så Hørning Juniorklub så dagens lys. Der havde en del år været en stigende kriminalitet i Hørning, som kommunen ønskede at gøre noget ved. Kommunen ønskede at nedsætte en grubbe der skulle forme ideerne og byggeriet til en Juniorklub for børn i alderen 10-14 år. Lederen for en fritidsklub (senere leder af Hørning Juniorklub), pædagoger fra børnehaver og SFO’er, embedsmænd fra kommunen samt Hørning Hallens inspektør, kom til at side i denne gruppe. Man må sige det blev en stor succes, da dørene åbnede, var der ca. 100 børn tilmeldt, som over de næste år voksede til ca. 300 børn. Hørning Hallen var den første idrætshal der fik en Juniorklub tilknyttet, og ret hurtigt voksede ungdoms medlems tallene i de lokale idrætsforeninger. Et positivt problem, for nu stod man igen med en katastrofal mangel på plads.

Desværre skulle der gå 10 år før lidt af problemet blev løst. Samtidigt skulle der en kommune sammen lægning til. Da det blev en realitet, ville Hørning Kommune gerne være med til en udvidelse af Hørning Hallen, inden en sammenlægning fandt sted. Samtidigt blev Hørning Hallen kommunal, da det var kommunen der skulle stå for byggeriet. Kommunen valgte at deltage i en konkurrence, som Lokale og Anlægsfonden havde udskrevet. Hørning Hallen/Hørning Kommune vandt sammen med 2 andre haller. Konkurrencens formål var at vise, hvordan man kunne udvide gamle 60’er og 70’er haller fra dunkle og mørke til lyse og indbydende lokaler. Lokale og anlægsfonden dækkede ca. 1/3 af udgifterne. Igen kunne man fristes til at sige gik bølgerne højt mellem de lokale idrætsforeninger og Hørning Kommunes politiker og embedsmænd. Diskussionerne trak ud og det var først da en sammenlægning med Skanderborg, Ry og Galten kommune var en realitet at byggeriet gik i gang.

Ikke alle var tilfredse med de opnåede m2, men faktum er, at vi i dag står men et lyst og indbydende idrætscenter, som roses af mange udefra kommende idrætsudøvere. Byggeriet stod færdig august 2008, men men allerede i 2009 stod det klart at behov for flere m2 stadigt var stort. Hvilket for en meget stort del skyldes de lokale idrætsforeninger, der er fantastisk dygtige til at trække nye medlemmer til. Fordi de hele tiden udvikler sig og finder på nye tiltag.
Idrætsforeningerne står i dag med det problem, at på mange af deres hold, må de takke nej til nye medlemmer. Der er simpelthen ikke plads.
Heldigvis kom Skanderborg Kommune med en håndsrækning i 2013, hvor de gav samlet ca. 40 millioner til udvidelse af kommunens idrætsanlæg. Hørning Hallen nu Hørning Idrætscenter fik 8 millioner, det dækker dog langt fra de faktiske ønsker og behov. Derfor kære borger, firma, butik, filantrop, Hørning Idrætscenter har virkelig brug for Jeres hjælp. Alt hvad I økonomisk kan undvære, kan bruges.

Pt. knokler hallens bestyrelse samt ekstra indkaldte dygtige folk med at søge fonde om støtte, samt div. mange aktiviteter for at få samlet så meget ind som muligt.

Historien om Hørning Idrætscenter skulle gerne forsætte her med en beskrivelse af den nye tilbygning....
Hørning Idrætscenter | Toftevej 53 | 8362 Hørning | Tlf.: 86 92 20 20