Målsætning, værdier, vision og mission


Målsætning

Det er Hørning Idrætscenters målsætning:
  • At der kan tilbydes tilstrækkeligt træningstid til alle udøvere i Hørning, således Hørning fremstår som en sund by, hvor borgerne gør og kan gøre brug af et varieret udvalg af aktivitetsmuligheder.
  • At vi kan udvikle os og derved til stadighed kan fremstå spændende og fornyende
  • At vi kan tilbyde aktiviteter, der går på tværs af alder, køn, etnisk baggrund og foreningstilhørsforhold
  • At vi kan tilvejebringe attraktive faciliteter, der af alle interessenter fremstår som attraktive og spændende
  • At være det foretrukne Idrætscenter i Skanderborg kommune

Værdier

Vores værdigrundlag er baseret på skabelse af attraktive rammer for sports-, idræts- og motionsudøvere, for frivillige ledere og for gæster i centret som forældre, tilskuere, kursusdeltagere og deltagere ved arrangementer. Dette gøres med rod i vores værdigrundlag:
  • Centeret giver rummelighed for alle uanset talent, alder, køn og etnisk baggrund
  • Centeret er indbydende for alle også ikke-fysisk udfoldende såsom tilskuere, forældre samt for socialt og kulturelt samvær
  • Centeret danner rammen for udfoldelse af konkurrence, men indenfor et fair grundlag som defineret i fairplay
  • Centeret er en forretning med et personale, der servicerer alle sine brugere ens, professionelt  og med en høj grad af service.

Vision

Hørning Idrætscenters vision er både nu og i fremtiden at kunne tilvejebringe de sports-, idræts- og motionsfaciliteter samt kulturarrangementer, en by som Hørning med de indbyggere, der bor i Hørning og omegn efterspørger.

Det er således Hørning Idrætscenters vision til stadighed at udvikle og modificere sig i forhold til de udfordringer og de udvidelser, Hørning som by møder og gennemgår.

Som den største og absolut mest betydningsfulde forsyner af arealplads for sport, idræt og motion er det Hørning Idrætscenters vision at vokse med byen, med de sportsgrene der kommer og med den måde fysisk udfoldelse, sundhed og kulturaktiviteter efterspørges i Hørning.


Mission

Vi vil forene sport, sundhed, kultur og foreningsliv for alle aldre i en mangfoldig pallette af aktiviteter og arrangementer med rod i de rammer, Hørning Idrætscenters muliggør.

Vi vil således til stadighed tilstræbe at tilvejebringe så effektive og fleksible muligheder for fysisk og kulturel udfoldelse for de yngste til de ældste, fra motionisten til eliten og fra møde til fest.

 
Hørning Idrætscenter | Toftevej 53 | 8362 Hørning | Tlf.: 86 92 20 20 | Rune.bjerregaard@skanderborg.dk