Sidste nyt06-04-2018
Centerchef i Hørning Idrætscenter
Hørning Hallen er blevet til Hørning Idrætscenter og består i dag af flere haller med et stor aktivitetsniveau, som bl.a. skyldes en positiv udvikling i Hørning og hos vores mange foreninger. En glædelig udvikling, som ikke ser ud til at stoppe, hvilket også betyder, at idrætscenter igen mangler faciliteter og skal udvikle sig yderligere i de kommende år.
 
Hørning Idrætscenter har derfor ansat en centerchef, som allerede fra 1. maj vil støtte vores nuværende personale i de mange opgaver, som skal løses for, at centrets faciliteter fungerer til glæde for alle.
Den nye centerchef bliver Henrik Skjøtt, som er opvokset og bor i Hørning. Henrik kommer fra Dansk Supermarked og Starbucks, hvilket gerne skal styrke centrets kommercielle aktiviteter. Kombinationen med vores nuværende erfarne og dygtige medarbejdere samt Henriks nye syn på centrets muligheder, vil uden tvivl blive positivt for centrets fremtid og skabe nye aktiviteter.
 
Vi ønsker Henrik Skjøtt velkommen som en del af Hørning Idrætscenter.
 
Mellembygning
Det er nu blevet muligt at komme tørskoet til Puls Arena via området ved Sportscaféen.
Der vil i april måned bliver arbejde på færdiggørelse af trappeforbindelsen fra mellembygningen og til parterreområdet.
Det betyder, at indgangen til parterren ved toiletter vil være lukket og man skal benytte indgangen fra gavlen.
Adgangsforholdene bliver bedre – der går lige lidt endnu.
 
Omklædning og toiletter
Hørning Idrætscenter arbejder på færdiggørelse af det område i parterren, som har været spærret af siden opførelse af bygningen Puls Arena.
Der skal etableres to større omklædningsrum og flere toiletter med bad til glæde for alle vores brugere af centret.
Vi håber, at der snarest kan findes håndværkere til gennemførelse af arbejdet og så vi allerede til efteråret kan åbne op for flere faciliteter.
 
Udvikling af Hørning Idrætscenter
Der er ingen i Hørning, som er i tvivl om, at der sker noget i byen og faciliteterne for motions- og idrætslivet er begrænset, selvom Hørning Idrætscenter er blevet lidt større, så er der fortsat kæmpe problemer med manglende plads til udfoldelse.
Derfor skal vi alle fortsat arbejde på muligheder for etablering af flere faciliteter til kultur og idræt ved Hørning Idrætscenter.
Der skal ligges et stort arbejde for at skabe bedre og flere faciliteter – kan du bidrage eller har lyst til at skabe aktiviteter, som kan skabe økonomiske midler til opførelse af flere faciliteter, så er du meget velkommen til at kontakte Forretningsudvalget og centrets personale.
Der er altid brug for nye kræfter, som vil hjælpe med at gøre vores by og center endnu bedre.


23-10-2017
Mellembygning – midlertidig adgangsvej
Byggeriet, så man kan gå tør skoet mellem Hørning Idrætscenters faciliteter, starter i november og er færdig i foråret 2018.
Færch & Co fra Solbjerg udfører arbejdet og som kendt støtte i lokale foreninger, så vi glæder os til samarbejdet.
Forberedelserne er påbegyndt, da vi har etableret en midlertidig mellemgang, så man kan ikke gå udvendigt mellem hallerne. Dette vil man heller ikke kunne i fremtiden. Så den fremtidige trafik til og fra boldbaner m.v. skal ske langs med Højboskolen eller brandvejen ved Børneuniverset.
Adgangsforholdene til parterren og hallen, PULS Arena, vil i perioden blive besværlig, men vi håber alle har forståelse for situationen og glæder sig til foråret, hvor forholdene vil blive bedre.


14-06-2017
Selvom sportsaktiviteterne indendørs ikke er i fuld omdrejning, så sker der altid noget i Hørning Idrætscenter.
Der er nye tiltag, som gerne skal forbedre oplevelsen i centret for vores mange brugere.

NYT LYD
I øjeblikket arbejder centrets personale og flere gode frivillige på at opsætte lydanlæg i vores haller.
Hermed vil vores mange hold og brugere få lettere ved at kommunikere og har lyd under deres træning.
Vi håber, at dette vil give en endnu bedre oplevelse ved at være aktiv i Hørning Idrætscenter.
 
STØRRE LEGELAND
Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune har tidligere bevilliget penge til etablering af et legeland i Hørning Idrætscenter.
Det har været så stor en succes for vores lidt mindre brugere, at det har overgået alle vores forventninger.
Derfor har idrætscentret søgt Idrætssamvirket om hjælp til at foretage en udvidelse og hermed forbedre legelandet.
Idrætssamvirket har igen støttet op omkring dette, så vi igen kan gøre noget for de lidt mindre brugere, som løbende skal være en del af kulturen i og omkring Hørning Idrætscenter.
Udvidelsen af legelandet forventes at være klar sidst i juli måned. Glæd dig !
 
NYT HIF-mødelokale
Hørning Idrætscenter har fået et nyt mødelokale lige ved hovedindgangen.
Den store aktivitet i Hørning Idrætscenter ved vores mange foreninger og brugere gør, at der i lang har været stort pres på vores mødelokaler.
Vi har måtte inddrage personalestuen til mødelokale, men behovet er fortsat stort.
Derfor for har Hørning Idrætsforening, HIF, som er en fælles forening for mange af centres brugere valgt at etablere dette flotte mødelokale.
HIC takker mange gange for støtten fra HIF og er sikker på, at mødelokalet vil blive brugt flittigt af centrets mange brugere og foreninger.
 
Nyt gulv i SuperBrugsen Arena
Det gamle gulv i SuperBrugsen Arena er væk og der arbejdes flittigt på at lægge et helt nyt gulv. Det bliver et helt andet gulv end tidligere og udseendet vil blive helt anderledes, samt give hallen et velfortjent løft til glæde for vores mange brugere.
Kom forbi centret og se udviklingen. Det går og skal gå stærkt, da gulvet allerede skal være klar midt i juli, hvor Badminton skal have træningslejr for nogle af landets største talenter og bedste spillere i Danmark.
Så gulvet bliver rigtig testet inden sæsonen for vores foreninger rigtig begynder lige efter sommerferien.


Video-overvågning
Der kommer rigtig mange mennesker i Hørning Idrætscenter og det er glædeligt. Aktivitetsniveauet er kraftig stigende til glæde for os alle. Der kommer også nyt udstyr til glæde for centrets brugere og for at sikre dine og centrets værdier, så er der installeret videoovervågning flere steder i centret. Omfanget af videoovervågningen vil løbende blive udvidet, så sikkerheden er i top.
 
 
Spar Nord Bank opfører pengeautomat foran Hørning Idrætscenter.
Opstarten på etableringen af en pengeautomat for Spar Nord Bank er påbegyndt foran centret. Hørning Idrætscenter håber, at en pengeautomat ved centret ikke kun vil være til glæde for brugerne, men også vil komme alle borgere i Hørning til gode.


30-03-2017
Hørning Idrætscenter vil i løbet af efteråret 2017 få etableret en mellembygning til den nye hal, PULS Arena, og parterren.
Skanderborg Kommunen har bevilliget et beløb, som giver os mulighed for at etablere en lille mellembygning, som gerne skal betyde, at vi kan komme tørskoet til PULS Arena og til parterren.
Der etableres et stor lokale mellem bygningerne, hvor man kan komme ind udefra og fordele sig til café og Puls Arena m.m. Dertil kommer der et indvendig trapperum, som føres ned til parterren.
Der planlægges også en tagterrasse med udsigt over boldbanerne, men økonomien gør desværre, at dette ikke forventes gennemført på nuværende tidspunkt.

22-09-2016
Budgettet for 2017 er godkendt i Skanderborg Kommune og man har lyttet til Hørning.
NYT GULV - SuperBrugsen Arena har længe haft brug for et nyt gulv efter flere års udsættelse, men nu er det på budgettet for 2017.
MELLEMBYGNING - Yderligere har Kommunen bevilliget kr. 1 mio., så der kan etableres en mindre mellembygning mellem vores nye hal og de eksisterende faciliteter.
Der er desværre ikke penge til en fortsat udvikling af centret med flere faciliteter, som vi har så stort et behov for, men mulighed for, at vi i løbet af 2017 kan komme mellem faciliteterne uden at blive våd i regnvejr.


26-04-2016
Lørdag den 7. maj slår vi dørene op til vores helt nye fitness center i den ny hal, Puls Arena. I den forbindelse inviterer Hørning Puls til reception kl. 13-15.

13-02-2016
Den nye idrætshallen med parterre (underetage) er blevet godkendt.
Det betyder, at Hørning har fået flere motions- og idrætsfaciliteter, som i de kommende uger vil blive gjort helt klar så foreningerne langsomt vil kunne tage de nye faciliteter i brug. Idrætshallen vil omkring 1. marts være en del af det samlede center, dog forventes parterren først at være helt indrettet ved fælles hjælp i april.
Yderligere er der kommet nye parkeringspladser langs hegnet til Børneuniverset, som gerne må benyttes.
Terrænet omkring den nye bygning vil blive rettet op, når vejret er til det.

01-11-2015
Hørning Idrætscenters første fase er under etablering og forventes klar til ibrugstagning 1. marts 2016.
Det er en herlig udvidelse, der giver masser af muligheder – men også mange udfordringer som vi arbejder på for at få det til at fungere. Nuværende byggerie er kun 1. etape af i alt 3 faser, og det ses tydeligt i den nye hal, at den først er fuld funktionsdygtig når øvrige faser etableres (se Helhedsplanen), bl.a adgangen via foyen, den store åbning til Bevægelsesuniverset og integrationen med omgivelser.

15-10-15

Hallen er nu oppe med vægge og tag – der har været flere mindre udfordringer med jordbundsforhold, men BASE Erhverv har gjort et stort arbejde. I disse dage, lægges der tagpap på taget, så bygningen er tæt inden det indvendige arbejde påbegyndes, og i de kommende uger, støbes der gulv i underetagen, og efterfølgende lukkes bygningen af med vinduer. Der arbejdes ligeledes med regulering af jorden omkring bygningen, så det kommer til at se flot ud. Vi håber snart at kunne vise byggeriet kortvarigt frem indvendigt inden det, af sikkerhedsmæssige årsager, lukkes helt for at håndværkerne kan arbejde uforstyrret.

14-10-15
Kohsel Elektronik A/S yder håndsrækning til hal-projektet i Hørning
Lokalavisen 14-10-15 - Pengegave fra lokal virksomhed til idrætten

 

28-08-15
Gavecheck fra SuperBrugsen på 250.000 kroner til den nye hal i Hørning. For en kvart million kroner har Hørning Hallen for de næste fem år skiftet navn til SuperBrugsen Arena.
Lokalavisen 31-8-15 - SuperBrugsen Arena: Hørning Hallen fik penge og nyt navn

06-07-15
Ved hjælp fra Kultur og Sundheds formand i Skanderborg kommune Tage Nielsen, tages det første officielle spadestik til udbygningen af Hørning Idrætscenter.
Lokalavisen 28-06-15 - Første spadestik til ny hal i Hørning

15-06-15
Byggetilladelsen for 1. etape af udvidelsen af Hørning Idrætscenter forventes at falde på plads i løbet af få uger og samtidig starter gravearbejdet bag den nuværende hal. Entreprenøren BASE Erhverv er klar med mandskab og gravemaskiner, så snart alle juridiske forhold er faldet på plads.

Alle forberedelserne til byggeriet er næsten på plads og flere betonelementerne er allerede sat på store lastvogne, som er klar til at køre til Hørning. Det kommer til at gå rigtigt stærkt – ydervæggene er ca. 40 m2 store og vejer 13 tons stykket. Det bliver spændende at følge arbejdet i de kommende måneder, hvor taget forventes monteret allerede i løbet af oktober – i år. Første etape af udvidelsen skal stå klar til brug allerede omkring februar/marts 2016.

24-04-15
Hørning Borgerforening var i gavehumør ved generalforsamlingen onsdag aften 22. april, og sendte en stor check på 50.000 kroner videre til Hørning Idrætscenter.
Lokalavisen 24-04-15 - 50.000 kroner til Hørning Hallen

09-04-15  er der indgået aftale om opførelse af 1. etape af den kommende udvidelse af Hørning Idrætscenter. Repræsentanter fra bygherrerådgiver arkitektfirmaet Frost Larsen, BASE Erhverv og Hørning Idrætscenter glæder sig til det kommende samarbejde. Detailprojekteringen starter straks og materialerne bestilles, så byggeriet kan komme i gang hurtigst muligt. 1. etape - en rå hal med uindrettet underetage - skal står færdig medio februar 2016.
Lokalavisen 8-4-2015 - Nu underskrives kontrakten

30-03-15
Skanderborg byråd vedtog i sidste uge at bevilge en million ektra kroner en ny hal i Hørning.
Lokalavisen 30-3-15 - Håndsrækning på en million kroner til Hørning

20-03-15
Fremtidens Hørning Idrætscenter - 1. etape påbegyndes NU. Men der er fortsat brug for din støtte for gennemførelse af det fulde projekt med foyer og springsal. Sådan kommer Idrætscenteret til at se ud.

19-03-15  INFORMATIONSMØDE om halbyggeriet i Hørning, torsdag den 19. marts kl. 20.30 i Hørning Idrætscenter. Hvad sker der? Hvad omfatter 1. etape? Få svar på dine spørgsmål - Alle er velkommen. På informationsmødet overrakte Spar Nord's Steen Søndergaard en check på 50.000 fra Spar Nord Fonden.

06-03-15
Politikkerne i Skanderborg Kommune har lyttet til Hørnings nødråb omkring halkapacitet. Kultur- og Sundhedsudvalget har i går indstillet til Økonomiudvalget og Byrådet, at vi får lov til at påbegynde arbejdet med opførelse af en ekstra hal - NU SKER DET !!! Ikke nok med dette, så har kommunen indstillet, at Hørning støttes med yderligere kr. 1 mio. Vi kan nu påbegynde opførelsen af 1. etape, men der er fortsat lang vej for gennemførelsen af hele projektet, men nu har vi taget et meget stort skridt i den rigtige retning. Hvis alt går godt, så har vi en hal med underetage primo år 2016. TAK til alle som støtter op om projektet - men STØT fortsat projektet, da der er meget, som endnu ikke er fundet ressourcer til. Det er kun startskuddet til 1. fase.

27-01-15
Tirsdag var en god dag for den kommende udvidelse af Hørning Hallen. Lions Club Hørning kom med 50.000 kr., der blev overrakt af klubbens præsident, Henning Andersen, som lagde vægt på, at det planlagte aktivitetscenter er for alle aldersgrupper i Hørning. »Det er vigtigt, at en by med den rivende udvikling, vi er vidne til, kan tilbyde et naturligt samlingssted«, sagde han, da han overrakte det store beløb og samtidigt ønskede, at byggeriet snarest muligt kommer i gang. Team Hørning medbragte kr. 25.000 kr., , der blev overrakt af formanden, Nanna Johansen, der tilsluttede sig håbet om en snarlig start på byggeriet. Endelig blev resultatet af Team Hørnings og Hørning Håndbolds fælles projekt - Julekalenderen 2014 - overrakt af Otto Trap Hansen og Klaus Jeppesen. Provenuet blev 40.577 kr.

Den glade modtager af pengene, forretningsudvalgets formand, Lars G. Jørgensen, takkede på vegne af alle de fremtidige brugere af Hørning (ny) Idrætscenter, og kunne samtidig konstatere, at der nu er indsamlet 650.000 kr. »Vi er godt på vej, men det er vigtigt, at vi fortsætter i samme høje tempo, så vi kan komme i gang med byggeriet, hellere i dag end i morgen«, sagde Lars G. Jørgensen.
Ugebladet Skanderborg 28-1-2015

25-01-15
Den længe ventede og stærk tiltrængte udvidelse af Hørning Idrætscenter står lige for døren. Udvidelsen sker i flere etaper over de kommende år afhængig af den økonomiske støtte fra kommunen, fonde, virksomheder og dig.

Etape 1, som nu står for igangsætning:
Multihal til brug for håndbold, badminton, floorball, fodbold, basketball, gymnastik osv. Samtidig er der fuld ”kælder” i niveau med boldbanerne og særdeles velegnet til motion, fitness, billard osv.

Etape 2 er en foyer, som binder det nye og det gamle sammen. Foyer med amfiscene for foredrag og ”biograf”, plads for social aktivitet, mødelokaler og VIP lounge, samt klatrevæg. Et område med god plads til kulturelt samvær, men også idræt. Denne del igangsættes, når yderligere finansiering er skaffet ved fonde, kommunen og sponsorer.

Etape 3 fokuseres der med plads til specielt gymnastik, rytmisk idræt og kultur samt nye muligheder som skydebane, dart osv. Yderligere vil der være fokus på ”fysisk aktivitet uden forening” bl.a. squash bane og andre fritidsaktiviteter på timebasis. Etape 3 finansieres ved nye sponsorindtægter, fonde og forhåbentlig en velvillig kommune.

Budgettet for første etape er over kr. 12 mio., som ved velvillighed næsten er samlet ind. Donationer fra private, fonde og foreningslivet, samt virksomheder er næsten oppe på kr. 1 mio., som gør, at vi sammen med kommunens bevilling og lånegaranti om få måneder kan påbegynde opførelsen af de hårdt tiltrængte arealer til glæde for skoler, børnehaver og foreningslivet.

09-12-14
Afholdes foreningsmøde om status på det kommende byggeri af Hørnings nye idrætscenter 

31-10-14
Hørning Idrætscenter og vores rådgiver går i den nærmeste fremtid i dialog med en entreprenør på baggrund af allerede afholdt licitation.
Finansieringen af 1. etape er næsten på plads, så der forventes, at selve hallen og kælderen kan igangsættes med spadestik om få måneder.
Men der er fortsat brug for al den økonomiske støtte, som vi kan få! Din støtte er også vigtig for, at vi kan komme i gang og fortsætte gennemførelse af hele projektet med fællesområde og springsal m.v.

07-10-14
Vejen mod millionen

August 2014
Seneste nye tegninger over Hørnings kommende Idrætscenter. Tegningerne blev præsenteres på et åben informationsmøde den 14.
Facade | Kælder | Stue plan | Øverste plan

August 2014
Alle foreninger i hallen bakker op om et nyt Idrætscenter Hørning Håndbolds annonce i Lokalavisen uge 35

23-07-14
DEBAT: Hallo grundejere - Støt op om Hørnings nye hal

20-07-14
Borgere skal købe mursten til ny hal

16-07-14
Liga håndbold i Hørning

27-05-14
Hørning hallen på vej mod udvidelse

Juni 2014
STØT Hørnings nye Idrætscenter
Der skal lyde en STOR opfordring til ALLE om at støtte Hørning Idrætscenter i forbindelse med byggeriet af de kommende halfaciliteter.
KØB dit eget navneskilt i hallen ! Jo hurtigere vi har pengene - jo hurtigere kan vi komme i gang.
Beløb og ønsket tekst på skiltet (max. 25 karakterer) indbetales på kontonr. 8123 - 4560909522 (Spar Nord)
Beløbet for navneskilt er kr. 1.000 for private og firmaet kr. 5.000.Hvis man gerne vil være anonym og/eller give andet beløb er man også velkommen.
Der er selvfølgelig garanti for at pengene går til byggeriet af Hørning Idrætscenter og hvis det usandsynlige skulle ske, at byggeriet ikke bliver til noget, så sendes beløbene retur. Kommunen støtter byggeriet og projekteringen er i fuld gang, så vi skal i jorden i år, 2014.
Spørgsmål kan rettes til formanden ved FU@horninghallen.dk.

14-05-14
Vi har brug for DIN støtte til det nye Halprojekt. Som vi ved er der brug for penge - masser af penge - så vi kan få gang i byggeriet af det nye Idrætscenter. I et forsøg på at rejse midler har Forretningsudvalget i Hørning Hallen udarbejdet en folder, hvor private og virksomheder tilbydes at købe mursten med navneskilt. Er du interesseret i at hjælpe, læs mere.

25-03-14
På baggrund af repræsentantskabsmøde tirsdag den 25. marts og efterfølgende informationsmøde om udvidelse af Hørning Hallen kan du her læse et kort orienteringsbrev vedrørende Forretningsudvalgets projektforslag til nye faciliteter.

Forretningsudvalget håber på stort opbakning fra hele Hørning og omegn til projektet, samt ved kommende arbejde med at finde de nødvendige midler til projektet. Projektets gennemførelse afhænger af positiv tilkendegivelse og godkendelse fra Skanderborg Kommune.

Har du lyst til at hjælpe  eller har du spørgsmål, så kontakt Forretningsudvalget på email: fu@horninghallen.dk

Omkring selve udvidelsen af Hørning Hallen, arbejdes der på følgende projektforslag:
Tegning 1  | Tegning 2  | Tegning 3

24-12-13
Bred enighed om en håndsrækning

18-12-13
Håndsrækning til haller

19-09-13
Otte millioner rækker på ingen måde til ny hal

13-09-13
Hørning hallens skæbne stadig uvis

08-09-13
Ny hal i Hørning rykker tættere på

06-05-13
Drømmen om et nyt samlingssted

Hørning Idrætscenter | Toftevej 53 | 8362 Hørning | Tlf.: 86 92 20 20