Projekt: Ny hal 2014

Projektbeskrivelse

 

Baggrund for udvidelse af Hørning Idrætscenter


Hørning er en by mellem Aarhus og Skanderborg med mere end 8.000 beboere og er fortsat i kraftig vækst.
Hørning ligger i Skanderborg Kommune helt op ad Aarhus med Aarhus Å som skillelinje, og har stor tilflytning fra især Aarhus.
Særligt mange børnefamilier er over de senere år flyttet til området, og væksten fortsætter med flere kommende større udstykninger af byggegrunde. Vi er glade for væksten, men den lægger også et stort pres på områdets begrænsede fritidsfaciliteter.


Hørning Idrætscenter


Hørning har siden 1970’erne haft én sportshal centralt placeret i byen ved en af byens store skoler samt nabo til nyopført kæmpe børnehave, kaldt Børneuniverset med ca. 200 børn.
I 2008 blev Hørning Hallen udvidet med to mindre sale, så Hørning Idrætscenter nu råder over en decideret hal, en mindre hal samt en sal til kunst, kultur og foredrag. Dette prisbelønnede byggeri moderniserede hallen gevaldigt med store åbne arealer, lys områder og nyt cafeteria.

Men det løste ikke det presserende behov for træningskapacitet, hverken den gang eller i dag. Så i dag benyttes de åbne arealer på dispensation fra brandmyndighederne til Foreningsfitness aktiviteter, lager m.m.
Udvidelsen i 2008 har muliggjort en vækst i idrætslivet, bl.a. med tilgang af nye sportsgrene såsom spinning, foreningsfitness og floorball i hallen.

Status i 2014 er, at udbuddet af idrætsfaciliteter fortsat ikke kan følge med efterspørgslen.
Faciliteterne skal således deles af alle idrætsforeninger med i alt knap 5000 medlemmer, og derudover bruges hallen i dagtimerne også af den nærliggende folkeskole, byens anden skole beliggende ca. 1,5 km fra hallen, kommunens fritidsskole, dagplejen, ligesom der fra nyetablerede stor-børnehave Børneunivers bruger hallens faciliteter.
Hvis man ser på, hvor mange sportshaller Hørning har i forhold til indbyggertallet, halter Hørning efter gennemsnittet for de omgivende kommuner jf. offentliggjort forskningsrapport fra Odense Universitet (oktober 2014).
Faktisk er Hørning det område i Østjylland udenfor Aarhus kommune, der er dårligst stillet, hvilket desværre også er gældende overfor byerne i Skanderborg Kommune.

På denne baggrund har Hørning Idrætscenter over længere tid været i dialog med Skanderborg Kommune om tilvejebringelse af flere faciliteter. Centret har præsenteret kommunen for en plan, som indeholder etablering af en ny hal på kort sigt, men som også beskriver en vision for en større kulturel og sportslig satsning for Hørning, hvor der etableres ikke bare yderligere idrætsfaciliteter både inden- og udendørs, men også gør Hørning Idrætscenter til et mødested for kunst, kultur og socialt liv i Hørning.
Visionen er ikke blot at etablere mere kapacitet til eksisterende sportsgrene, men også skabe rammerne for nye kultur- og idrætstilbud, som vi mener, vil komme og kan tiltrække nye brugere i alle aldre.

I det nye projekt vil vi gerne kunne invitere nye idrætsgrene indenfor, f.eks. squash og dans; men vi vil også gerne have plads til andre sociale aktiviteter som f.eks. dart, billard, skydebane, bordfodbold, airhockey osv., så Hørning Idrætscenter også bliver et tilbud for mennesker, der ikke søger idrætstilbud, men mere socialt samvær.
Endelig vil vi gerne etablere moderne møde- og konferencefaciliteter, så Hørning kan blive et attraktivt sted for områdets virksomheder og øvrige foreninger til foredrag, messer, kurser og møder mv. Med fremtidens Hørning Idrætscenter ser vi for os, at centret kan blive til gavn og glæde for rigtig mange af områdets beboere næsten uanset hvilke tilbud man måtte være interesseret i, og uanset éns alder.


Projektet


Der er tale om en samlet ud- og tilbygning på i alt ca. 4.100 m2.
Opførelse af en hal med plads til en håndboldbane med begrænsede tilskuerpladser, et multirum med plads til en springgrav (gymnastik), og en kælder med plads til idrætsfaciliteter, herunder spinning og motion inkl. baderum, mødelokaler, og birum (lager, administration mv.).
Udover selve hal og multisal, samt kælder, så sammenbygges udvidelse med det eksisterende med en foyer, hvor der skal være plads til fordybelse og hvor brugere kan mødes på tværs. Der skal være mindre fællesaktiviteter, samaritterrum og mødelokaler. Et stort rum med stor trappe, som kæder de forskellige niveauer med aktiviteter sammen.


Projektøkonomi


Det samlede projekt ligger omkring kr. 35 mio. ekskl. moms.

Et projekt, som kræver stort lokalt engagement at samle sammen. Det kan og skal lade sig gøre, da vi har et stort behov for flere faciliteter, samt et sammenhold, som gør at det kan lade sig gøre.

For at projektet kan komme i gang hurtigst muligt, så opdeles projektet i etaper, hvor 1. etape omfatter selve hallen med tilhørende rå kælder. Efterfølgende skal etaperne foyer og multisal, samt indretning af lokalerne gennemføres efterhånden som økonomien tillader.

Skanderborg Kommune har givet et tilskud og givet mulighed for lån med kommune garanti.
Den allerede igangsatte indsamling skal gerne give mellem kr. 1-2 mio. og øvrige midler skal gerne komme fra yderligere kommunal støtte og indsamlede midler fra erhvervslivet og fonde.

 


Projektstatus – 1. november 2014


Der har været afholdt licitation blandt flere velrenommerede entreprenører og der indledes forhandlinger med entreprenør omkring opstart af projektet.

Den endelig opstart af projektet, herunder omfang af 1. etape, afhænger af den økonomiske indsamling.

Der mangler fortsat indsamlet midler for at minimums etapen iværksættes, men der forventes en afklaring inden jul 2014.

Der er mange tiltag i gang, herunder flere lokale arrangementer til fordel for Hørning Idrætscenter.


Udbudstegninger


Facader  |  Snit ASnit B  |  Planniveau 0 - kælder  |  Planniveau 1 - stueplan  |  Planniveau 2 - 1. sal

 

Projektstatus – 1. november 2015


Hørning Idrætscenters første fase er under etablering og forventes klar til ibrugstagning 1. marts 2016.

Det er en herlig udvidelse, der giver masser af muligheder – men også mange udfordringer som vi arbejder på for at få det til at fungere. Nuværende byggerie er kun 1. etape af i alt 3 faser, og det ses tydeligt i den nye hal, at den først er fuld funktionsdygtig når øvrige faser etableres (se Helhedsplanen), bl.a adgangen via foyen, den store åbning til Bevægelsesuniverset og integrationen med omgivelser.

Men 1. fase er første fase – og vi er i gang.
Hørning Idrætscenter | Toftevej 53 | 8362 Hørning | Tlf.: 86 92 20 20