Projekt: Mellembygning 2017

Projektstatus – 23. oktober 2017

Mellembygning – midlertidig adgangsvej
Byggeriet, så man kan gå tør skoet mellem Hørning Idrætscenters faciliteter, starter i november og er færdig i foråret 2018.
Færch & Co fra Solbjerg udfører arbejdet og som kendt støtte i lokale foreninger, så vi glæder os til samarbejdet.
Forberedelserne er påbegyndt, da vi har etableret en midlertidig mellemgang, så man kan ikke gå udvendigt mellem hallerne. Dette vil man heller ikke kunne i fremtiden. Så den fremtidige trafik til og fra boldbaner m.v. skal ske langs med Højboskolen eller brandvejen ved Børneuniverset.
Adgangsforholdene til parterren og hallen, PULS Arena, vil i perioden blive besværlig, men vi håber alle har forståelse for situationen og glæder sig til foråret, hvor forholdene vil blive bedre.


 

Projektplan: Mellembygning 2017

Hørning Idrætscenter vil i løbet af efteråret 2017 få etableret en mellembygning til den nye hal, PULS Arena, og parterren.

Skanderborg Kommunen har bevilliget et beløb, som giver os mulighed for at etablere en lille mellembygning, som gerne skal betyde, at vi kan komme tørskoet til PULS Arena og til parterren.

Som det fremgår af skitserne for projektet nedenfor, så etableres der et stor lokale mellem bygningerne, hvor man kan komme ind udefra og fordele sig til café og Puls Arena m.m. Dertil kommer der et indvendig trapperum, som føres ned til parterren.
Der planlægges også en tagterrasse med udsigt over boldbanerne, men økonomien gør desværre, at dette ikke forventes gennemført på nuværende tidspunkt.

Ønsket for mellembygning er som det fremgår af de viste skitser, men der kan komme tilrettelser i forbindelse med den aktuelle økonomiske afklaring med håndværkerne, som forventes over sommeren 2017.

Vi glæder os til at hænge lidt bedre sammen – men vi har fortsat stort behov for etablering af toiletter og omklædning i parterren, samt flere faciliteter.


 
Hørning Idrætscenter | Toftevej 53 | 8362 Hørning | Tlf.: 86 92 20 20