Hvordan kan jeg støtte


Støt Hørning Idrætscenter ved sponsorater, donationer eller køb af reklameplads


Hørning idrætscenter udvider – vi starter NU (maj 2015) med første fase omhandlende etablering af 2.400 nye m2 i to etager (hal og motionsfaciliteter). Dermed fordobles træningsarealet i centret, og der bliver plads til en masse nye brugere i centret. Faktisk bruges og besøges centret allerede i dag ugentligt af ca. 8.500 borgere fra skoler, dagcentre, børnehaver, dagplejen, ældre organisationer, idrætsforeninger osv. Det antal forventes at blive væsentlig større ved en udvidelse, hvorfor centret er et godt sted at blive profileret.


 

Sponsorater (navneskilt)


Personlig sponsorat omhandler køb af egen mursten af kr. 1.000,-, der opsættes ”mursten” med navn i Hørning Idrætscenter.

Virksomheds sponsorat omhandler køb af virksomhedsmursten af kr. 5.000,-, der opsættes ligeledes "mursten" med firmanavn.

> Læs mere her
> Se hvem der støtter og har købt mursten

Donationer


Donation omhandler personer, virksomheder eller organisationer, der støtter med konkret engangsdonation typisk på + 40.000 kr via midler eller ydelser fx faciliteter, bygning eller udstyr.

Donationsvirksomheder samt fonde, der støtter udvidelsen af Hørning Idrætscenter, placeres centralt i Idrætscentrets nybygning på tavle med navn og logo.

> Læs mere her

Reklameplads


Reklameindtægter indgår sammen med sponsorater og fondsbevillinger som medfinansiering af centrets udvidelse og opgraderinger, og din reklame og/eller sponsorat i Hørning Idrætscentret bliver derfor benyttet til fremadrettet aktivitet for ALLE centrets brugere. Derved skabes bedre mulighed for flere brugere og derved bliver din reklame bedre og bedre disponeret for flere og flere brugere.

> Læs mere her
Hørning Idrætscenter | Toftevej 53 | 8362 Hørning | Tlf.: 86 92 20 20