DonationerHørning Idrætscenter står overfor en stor udfordring i forbindelse med en stærkt tiltrængt og kraftig udvidelse af centrets faciliteter. 

For at skabe finansiering til færdiggørelse af fase 1 (opstart 2015), og for at kunne komme videre med gennemførelse af fase 2 og 3, søges bla. fonde samt midler via donationer.

Donation omhandler engangsdonation:
Donation omhandler personer, virksomheder eller organisationer, der støtter initiativet med konkret engangsdonation typisk på + 40.000 kr. via midler eller ydelser. Donationsvirksomheder samt fonde, der støtter udvidelsen af Hørning Idrætscenter, placeres centralt i Idrætscentrets nybygning på tavle med navn og logo. Donation omhandler to former:

Konkret engangsbetaling af beløb.
Donation via ydelser omhandlende realisering af konkret ydelse for Hørning Idrætscenter, f.eks. faciliteter (f.eks. etablering af tilkørselsforhold, tribuner osv.), bygning (f.eks. etablering af mødelokale, ventilation, lysforhold osv.), udstyr (f.eks. måltavler, lydanlæg, digitale reklametavler osv.). Dette vil dels komme centret til gode, dels kan det profilere den enkelte bidragsyder. Donationer via ydelser kan dels profileres via deres ydelse, dels på tavle som donationer af beløb.

Hvis du eller din virksomhed har interesse for donationer, hører vi meget gerne fra jer med henblik på at drøfte dels hvad I har af forslag til donation, dels hvordan Jeres donation kan være til gensidig glæde.

Kontakt halinspektør Lars Aaman Pedersen på e-mail lars.aaman@skanderborg.dk telefon 2071 2021 eller FU-formand Lars Gert Jørgensen på e-mail FU@hoerningidraetscenter.dk

Ønsker du at blive reklame sponsor i Hørning Idrætscenter så læs mere her.
Hørning Idrætscenter | Toftevej 53 | 8362 Hørning | Tlf.: 86 92 20 20